Místo setkávání a program klubu bude aktualizován od 1. 9. 2020.

Aktivity MK Rybička jsou v roce 2020 finančně podpořeny Českým sdružením Církve adventistů sedmého dne, Magistrátem hl. m. Prahy a Městskou částí Praha - Suchdol.