Říjnové scrapování


SWAP 24. 10. 2019

Aktivity MK Rybička jsou v roce 2019 finančně podpořeny Českým sdružením Církve adventistů sedmého dne, Letištěm Praha, Magistrátem hl. m. Prahy a Městskou částí Praha - Suchdol