Výroční zprávy

Výroční zprávy jsou k náhledu na stránkách "Evidence nestátních neziskových organizací". 

Naleznete nás ve vyhledávači po zadání IČ: 68402619

Zpráva o činnosti Mateřského klubu Rybička v roce 2020

Název služby/projektu: Klub Rybička - prostor pro rodinu

1. Změny v realizaci projektu:

Vzhledem k situaci ve společnosti a přijatým anti-covidovým opatřením jsme upravili původní projekt. Takto stanovený projekt se nám podařilo realizovat.

2. Počet klientů zapojených do služby:

V roce 2020 navštívilo jednorázové akce Mateřského klubu Rybička v off-line nebo on-line formě (tj.naživo nebo po internetu) celkem 1120 návštěv (525 dospělých a 595 dětí) ze 456 rodin.

Podpora donátorů byla použita jak na realizaci pravidelných aktivizačních programů pro rodiny s dětmi (dopolední programy Hvězdičky, Notičky, Žabky, Hrátky nejen s batolátky v lednu až červnu 2020, dopolední programy Hvězdičky, Žabky, Želvičky a Rybička anglicky v září - říjnu 2020, on-line přenosy programu) a individuálních konzultací s psycholožkou, tak na jednorázové akce. V termínech 16. 3. - 1. 6. 2020 a 14. 10. - 31. 12 2020 byl MK Rybička uzavřen. Od 4. 11. - 31. 12. 2020 probíhalo vysílání MK Rybička on-line.

Dopolední kroužky v Rybičce navštěvovalo 59 dospělých a 79 dětí z 59 rodin, celkem evidujeme 423 návštěv.

On-line vysílání se zúčastnilo 81 dospělých a 140 dětí z 81 rodin, evidujeme 221 návštěv.

Psychologickou konzultaci využilo 32 dospělých, 17 dětí z 31 rodin. Návštěvnost jednorázových akcí je uvedena níže.

3. Hodnocení služby:

Cílem projektu bylo prostřednictvím pravidelných socializačních a aktivizačních programů, jednorázových akcí a výtvarných dílen podpořit rodinný život, vztahy v rodině a smysluplné trávení volného času, spolupůsobit preventivně proti vzniku sociálního vyloučení rodičů (hlavně na rodičovské dovolené) a zvyšovat rodičovské kompetence. Klientům jsme poskytli rovněž finančně přístupnou psychologickou pomoc formou individuálních konzultací s psycholožkou. Zájem o programy a úspěšnost projektu hodnotíme počtem návštěv dospělých a dětí. Snažíme se o lepší propagaci programu Rybičky, a to prostřednictvím webových stránek MK Rybička, díky spolupráci s městskou částí Praha-Suchdol inzerujeme své akce v Suchdolské Mozaice a Suchdolských listech a díky spolupráci s Církví adventistů sedmého dne můžeme prezentovat své akce na informačních tabulích sboru Praha 6 - Sedlec. Rybičku propagujeme i formou příležitostných tiskovin - vydali jsme Kuchařku pod rouškou (v počtu 100 výtisků) a Domácí tvoření s Rybičkou (v počtu 50 výtisků). Během krátkého podzimu proběhla v Rybičce fotosoutěž o nejlepší snímek. Přihlásilo se do ní 15 rodin. Pořádali jsme také charitativní akce - Sbírku oblečení pro Motol (pro novorozenecké oddělení) a bazar dětského oblečení a hraček. Pokud bylo možné se scházet na komunitních akcích, uspořádali jsme ve spolupráci se suchdolskou komunitou akce pro veřejnost (maškarní bál, letní slavnost na Komunitní zahradě Suchdol, výlet do zábavního parku Mirákulum, sportovní akci pro celou rodinu Tátové na tahu - Hrajeme si na vojáky - se vzpomínkou na gen. Pernického, Adventní výdejní okénko - výdej materiálu na tvoření adventních věnců a vánoční výzdoby, Mikulášské putování s andělským světýlkem). Stejně jako celou společnost i Rybičku zasáhla opatření karantény a nouzového stavu. Chybí nám osobní setkávání s rodiči a jejich dětmi, sdílení každodenních radostí a starostí. Rodiny se ocitají v izolaci a propadají nezájmu o jakékoliv dění. Přerušil se přirozený vývoj v Rybičce, maminky nepřicházejí s novými miminky, ztrácíme s nimi kontakt. Bude velmi těžké znovu začít, vlastně od nuly. Určitým pokusem o aktivizaci je vysílání programu Rybičky on-line. Třikrát v týdnu jsme se od 4. 11. 2020 do konce roku 2020 scházeli s rodiči a dětmi na obrazovce. Program měl svou strukturu - zpívání písniček, básničky s pohybem, pohádka, svačina, výtvarné činnosti. Jedno ze setkání bylo v angličtině jako pokračování dopoledního kroužku Rybička anglicky. O vysílání byl zájem, ale těžko může nahradit osobní setkávání. Nicméně jsme se naučili zase něco nového a lektorky, které připravovaly a vedly on-line přenosy, měly i v covidové době zaměstnání.

3.1. Realizace programu a jeho návštěvnost

Předpokládaný počet

Realizovaný počet

Typ akcí

1) Počet klientů služby - jednorázové akce

plán 900 návštěv, 400 rodin

skutečnost 1120 návštěv, z toho 525 dospělých a 595 dětí ze 456 rodin

 • Akce typu výlet, přednáška, workshop, výtvarná dílna, návštěva muzea, aj. v prostorách MK Rybička i mimo ně

2) Počet klientů služby - pravidelné dopolední programy

plán 600 návštěv, 90 rodin

skutečnost 423 návštěv, z toho 59 dospělých, 79 dětí z 59 rodin

 • Pravidelné dopolední programy v prostorách MK Rybička

3) Počet klientů služby - dopolední vysílání on-line

plán 0 návštěv

skutečnost 81 přihlášených adres, z toho 81 dospělých. 140 dětí z 81 rodin

 • Dopolední přenosy programu on-line

4) Počet klientů služby- psychologické konzultace

plán 35 konzultací pro 15 rodin

skutečnost 50 konzultací, které navštívilo 32 dospělých a 17 dětí z 31 rodin

 • Individuální konzultace s psycholožkou v prostorách MK Rybička nebo mimo ně , včetně konzultací on-line

Služby dotované MHMP:

1) Pravidelné aktivizační programy pro rodiče s dětmi

plán 600 návštěv, 90 rodin

skutečnost 59 dospělých, 79 dětí z 59 rodin

72 setkání, na kterých evidujeme 423 návštěv (členů klubu)

 • Kroužky Hvězdičky, Notičky, Žabky, Hrátky v 1 - 6/2020, kroužky Hvězdičky, Žabky, Želvičky, Rybička anglicky v 9-10/20202) 

2) Dopolední program pro rodiny s dětmi v on-line přenosu

plán 0

skutečnost - připojilo se 81 adres, na nich 81 dospělých a 140 dětí z 81 rodin na 13 přenosech

 • On-line vysílání programu Rybičky

3) Individuální konzultace

plán 35 konzultací pro 15 rodin

skutečnost - uskutečnilo se 50 dotovaných konzultací, které navštěvovalo 32 dospělých a 17 dětí .

 • Individuální psychologické poradenství s PhDr. Pavlou Majerovou

Služby dotované MČ Praha-Suchdol:

Grant MČ Suchdol - práce s dětmi a mládeží

Projekt "Společné zážitky"

Účastnilo se 17 dospělých a 17 dětí, evidujeme 34 návštěv

 • Kurzy pro děti - Smaltované šperky, Výroba masek a maškar, Setí osení (Velikonoce),Oslava Dne Země (pracovní dopoledne na zahradě), Podzimní věnečky

Účastnilo se 59 dospělých a 68 dětí, evidujeme 127 návštěv

 • Kulturní, společenské a sportovní akce pro veřejnost - Závody na odrážedlech, Letní slavnost - Putování s Večerníčkem, Tátové na tahu, Děti a cizí jazyky (workshop), Veselé čtení dětem (workshop)

Účastnilo se 86 dospělých a 113 dětí, evidujeme 199 návštěv

 • Tematické výlety, exkurze a tábory - Výlet do herny Panda play, 2x návštěva Středočeského muzea Roztoky, Letecké muzeum Kbely, Týden zážitků, výlet do Mirákula

Grant MČ Suchdol - kultura a vzdělávání

Projekt "Tradice a současnost v MK Rybička"

Účastnilo se 108 dospělých a 100 dětí, evidujeme 208 návštěv

 • Kulturní a společenské akce pro veřejnost - Maškarní bál, Putování s andělským světýlkem za Mikulášem (netradiční outdoorová mikulášská besídka)

Účastnilo se 65 dospělých a 37 dětí, evidujeme 102 návštěv

 • Vzdělávací kurzy pro veřejnost - Co bude dnes k večeři, Krásná mamka, Výtvarná dílna scrapbooking, Letní tvořivé dopoledne, Adventní okénko

Další aktivity:

Jednorázové akce v Rybičce

Účastnilo se 92 dospělých a 117 dětí, evidujeme 209 návštěv

 • 2x Den otevřených dveří, 3x Herna pro všechny, Bazárek, Návštěva v Horizontu, Čarodějnický víceboj (sportovní soutěže), Orientační závod

Jednorázové akce v on-line přenosu

Připojilo se 54 adres, účastnilo se 54 dospělých a 92 dětí, evidujeme 146 návštěv

 • 2x Cvičení, Cestopis (Nový Zéland), Adventní pohádkové dopoledne, Vánoční besídka, Prostě si hrajte (přednáška psychologa), Šijeme vánoční cukroví (workshop)

Výlety, divadla, muzea

Účastnilo se 44 dospělých a 51 dětí, evidujeme 95 návštěv

 • Výlet za mašinkami (Roztoky), Piknik v Houslích, Tam za vodou (výlet přívozem), Večerníček v České televizi (společná návštěva výstavy), Setkání na Gutovce (sportovní den), Vycházka za zvířátky na ČZU, Adventní sraz u Betléma (Suchdol)

Dopolední aktivizační programy se konaly od 1. 1. do 15. 3. 2020, od 2. 6. do 30. 6. 2020 a od 1. 9. do 13. 10. 2020. Vysílání Rybičky on-line probíhalo od 4. 11. do 31. 12. 2020. V červenci 2020 se uskutečnil týdenní aktivizační program (příměstský tábor) pro rodiny s malými dětmi Týden zážitků, kterého se zúčastnilo 17 dospělých a 26 dětí. Program nabízel účastníkům dopolední i odpolední společné aktivity. V červenci a srpnu se konalo několik jednorázových akcí v přírodě.

Pravidelný dopolední program připravovaly a vedly vždy dvě lektorky. Pravidelnou součástí dopoledních kroužků byly pohybové a výtvarné činnosti, interaktivní divadlo s maňásky, lektorky společně s rodiči a dětmi zpívaly, učily děti říkanky, doprovázené pohybovým vyjádřením. Po řízeném programu byl vždy prostor pro sdílení a vzájemnou lidskou podporu. Programů se pravidelně účastnila i koordinátorka projektu PhDr. Jitka Michalcová, která získávala bezprostřední zpětnou vazbu o potřebách a přáních klientů a mohla je dále nasměrovat na vzdělávací kurzy či např. služby psycholožky.

Pro rodiny, které chtěly svou situaci či problém konzultovat soukromě, bylo k dispozici 50 dotovaných hodinových konzultací s psycholožkou. Tuto službu využilo 31 rodin. S klienty pracovala psycholožka a pedagožka Mgr. et PhDr. Pavla Majerová.

Projekt Klubu Rybička zahrnoval i další aktivity, na které se podařilo získat podporu MČ Praha-Suchdol, Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne, soukromých dárců nebo byly financovány ze vstupného od uživatelů služby.

4. Hodnocení, plány a změny pro rok 2021:

Projekt jsme hodnotili průběžně (po měsících) sledováním návštěvnosti pravidelných a jednorázových akcí. Pokud byly akce určeny prioritně pro dospělé posluchače, zajistili jsme samostatný program pro předškolní děti a hlídání nejmenších dětí. Pro přednášky a workshopy jsme zajistili profesionální i amatérské lektory. Koordinátorka Klubu Rybička Jitka Michalcová docházela pravidelně na dopolední programy i jednorázové akce a měla tak osobní zpětnou vazbu od klientů a mohla monitorovat jejich potřeby. Pravidelný osobní kontakt umožňoval i vytipovat, které maminky by chtěly a dokázaly program vést. Maminky, které se zapojily do realizace jako lektorky, tak díky dotaci MHMP získaly pracovní příležitost! Myslíme si, že služba mateřského klubu byla dostatečně využívána, jak členy klubu, tak i komunitou Suchdola a okolních obcí.

Vzhledem k nejisté společenské situaci není známo, kdy se dveře Klubu Rybička otevřou pro veřejnost. Byli bychom rádi, kdyby se větší část roku mohla Rybička scházet a plnit tak své cíle a záměry. V roce 2021 by mělo (v závislosti na anti-covidových opatřeních) dojít k přestěhování Rybičky do Kulturně-komunitního centra Suchdol v Praze 6 Suchdole, Suchdolské náměstí. Je naší snahou, abychom nový prostor dobře využili. Možná dojde i k rozšíření služby v závislosti na poptávce klientů služby.

PhDr. Jitka Michalcová, koordinátorka MK Rybička