Výroční zprávy

Výroční zprávy jsou k náhledu na stránkách "Evidence nestátních neziskových organizací". 

Naleznete nás ve vyhledávači po zadání IČ: 68402619

Zpráva o činnosti Mateřského klubu Rybička v roce 2021

 Název služby/projektu: Klub Rybička - prostor pro rodinu

1. Změny v realizaci projektu:

Vzhledem k situaci ve společnosti a přijatým anti-covidovým opatřením jsme upravili původní projekt. Takto stanovený projekt se nám podařilo realizovat.

2. Počet klientů zapojených do služby:

V roce 2021 navštívilo jednorázové akce Mateřského klubu Rybička v off-line nebo on-line formě (tj. naživo nebo po internetu) celkem 1198 návštěv (577 dospělých a 621 dětí) z 576 rodin.

V období 1. 1. - 30. 6. 2021 byl MK Rybička uzavřen. Pravidelný program naživo byl realizován od 1. 9. do 31. 12. 2021.

Dopolední a odpolední kroužky v Rybičce od 1. 9. do 31. 12. 2021 navštěvovalo 66 dospělých a 95 dětí z 66 rodin, celkem evidujeme 267 návštěv.

On-line vysílání od 1. 1. do 30. 6. 2021 se zúčastnilo 483 dospělých a 558 dětí z 483 rodin, evidujeme 1041 návštěv.

Psychologickou konzultaci využilo 30 dospělých, 20 dětí z 30 rodin, evidujeme 50 návštěv.

3. Hodnocení služby:

Cílem projektu bylo prostřednictvím pravidelných socializačních a aktivizačních programů, jednorázových akcí a výtvarných dílen podpořit rodinný život, vztahy v rodině a smysluplné trávení volného času, spolupůsobit preventivně proti vzniku sociálního vyloučení rodičů (hlavně na rodičovské dovolené) a zvyšovat rodičovské kompetence. Klientům jsme poskytli rovněž finančně přístupnou psychologickou pomoc formou individuálních konzultací s psycholožkou. Zájem o programy a úspěšnost projektu hodnotíme počtem návštěv dospělých a dětí. Snažíme se o lepší propagaci programu Rybičky, a to prostřednictvím webových stránek MK Rybička, díky spolupráci s městskou částí Praha-Suchdol inzerujeme své akce v Suchdolské Mozaice a Suchdolských listech a díky spolupráci s Církví adventistů sedmého dne můžeme prezentovat své akce na informačních tabulích sboru Praha 6 - Sedlec. Rybičku propagujeme i formou příležitostných tiskovin - vydali jsme Omalovánky s hádankou (v počtu 300 výtisků). Během podzimu proběhla v Rybičce fotosoutěž o nejlepší snímek. Přihlásilo se do ní 15 rodin. Pořádali jsme také charitativní akci - Sbírku oblečení pro sociálně znevýhodněnou rodinu se třemi malými dětmi. Pokud bylo možné se scházet na komunitních akcích, uspořádali jsme ve spolupráci se suchdolskou komunitou akce pro veřejnost ( výlet do zábavního parku Mirákulum, sportovní akci pro celou rodinu Čarodějnický víceboj, Loučení s prázdninami, Májové trhy, Předadventní trhy, Mikuláš bez strašení, Adventní dílnu aj.). Stejně jako celou společnost i Rybičku zasáhla opatření karantény a nouzového stavu. Chybělo nám osobní setkávání s rodiči a jejich dětmi, sdílení každodenních radostí a starostí. Přerušil se přirozený vývoj v Rybičce. Snahou o aktivizaci bylo vysílání programu Rybičky on-line. Třikrát (od 23. 3. čtyřikrát) v týdnu jsme se až do 30. 6. scházeli s rodiči a dětmi na obrazovce. Program měl svou strukturu - zpívání písniček, básničky s pohybem, pohádka, výtvarné činnosti. Jedno ze setkání bylo v angličtině jako pokračování dopoledního kroužku Rybička anglicky. Po úplném uzavření mateřských škol jsme uvedli nový dopolední program Předškoláček. Celkem proběhlo 88 přenosů Rybičky on-line. O internetové vysílání byl zájem, ale těžko mohlo nahradit osobní setkávání. Nicméně jsme se naučili zase něco nového a lektorky, které připravovaly a vedly on-line přenosy, měly i v covidové době zaměstnání. Velkou změnou bylo zahájení provozu MK Rybička v nových prostorách Komunitního centra Půda v budově úřadu MČ Praha - Suchdol od 1. 9. 2021. Mateřský klub má svoji pěkně vybavenou klubovnu a možnost využívat i další prostory Komunitního centra. Program jsme mohli rozšířit i do odpoledních hodin. Jsme za tuto změnu velmi vděčni.

3.1. Realizace programu a jeho návštěvnost

Počet klientů služby - jednorázové akce

 • Předpokládaný počet: 950 návštěv, 420 rodin
 • Realizovaný počet: 1198 návštěv, z toho 577 dospělých a 621 dětí z 576 rodin
 • Typ akcí: výlet, přednáška, workshop, výtvarná dílna, návštěva muzea, aj. v prostorách MK Rybička i mimo ně, včetně akcí v on-line přenosu

Počet klientů služby - pravidelné dopolední a odpolední programy

 • Realizovaný počet: 267 návštěv, z toho 66 dospělých, 95 dětí z 66 rodin
 • Pravidelné dopolední a odpolední programy v prostorách MK Rybička

Počet klientů služby - pravidelné dopolední vysílání on-line

 • Realizovaný počet: 483 přihlášených adres, z toho 483 dospělých, 558 dětí z 483 rodin
 • Dopolední přenosy programu on-line 3 - 4x týdně

Počet klientů služby - psychologické konzultace

 • Realizovaný počet: 50 konzultací, které navštívilo 30 dospělých a 20 dětí z 30 rodin
 • Individuální konzultace s psycholožkou v prostorách MK Rybička nebo mimo ně , včetně konzultací on-line

Služby dotované MHMP:

Pravidelné aktivizační programy pro rodiče s dětmi

 • 66 dospělých, 95 dětí z 66 rodin
 • 115 setkání, na kterých evidujeme 267 návštěv (členů klubu)
 • Kroužky Hvězdičky, Notičky, Koníci, Žabky a odpolední kroužky od 1. 9. do 31. 12. 2021

Dopolední program pro rodiny s dětmi v on-line přenosu

 • Připojilo se 483 adres, na nich 483 dospělých a 558 dětí z 483 rodin na 65 přenosech
 • On-line vysílání programu Rybičky

Individuální konzultace

 • Uskutečnilo se 50 dotovaných konzultací, které navštěvovalo 30 dospělých a 20 dětí .
 • Individuální psychologické poradenství 

Služby dotované MČ Praha-Suchdol:

Grant MČ Suchdol - práce s dětmi a mládeží

"Společné zážitky"

a) Kurzy pro děti, výtvarné dílny a workshopy - Domácí výroba her, Sutaškový šperk, Voňavé dopoledne s mícháním krémů, Macramé - účastnilo se 26 dospělých a 29 dětí, evidujeme 55 návštěv

b) Kulturní, společenské a sportovní akce pro veřejnost - Po stopách Brumíka, Tři čuníci jdou, Chyť zajíce, Čarodějnický víceboj, oslava Dne dětí, Závody na odrážedlech, Loučení s prázdninami, přednášky Jak na stres a Klobouky - účastnilo se 87 dospělých a 147 dětí, evidujeme 234 návštěv

c) Tematické výlety, exkurze a tábory - návštěva Středočeského muzea Roztoky a Národního zemědělského muzea, Týden zážitků, výlet do Mirákula - účastnilo se 56 dospělých a 80 dětí, evidujeme 136 návštěv

Grant MČ Suchdol - kultura a vzdělávání

"Tradice a současnost v MK Rybička"

a) Kulturní a společenské akce pro veřejnost - Velikonoční besídka on-line, Májové trhy, Světélkový průvod sv. Martina, Předadventní trhy, Mikuláš bez strašení, Vánoční besídka - účastnilo se 77 dospělých a 80 dětí, evidujeme 157 návštěv

b) Vzdělávací kurzy pro veřejnost, dílny, workshopy - přednášky Ptáčci, Čtení dětem, Kouzlo lesa, Logopedka, Jsem víc než máma, Montessori aktivity, Nosím, aj., dílny Setí osení, Pytlíkové aktivity, Malovaná pohádka, Šijeme kalhoty, Podzimní věnečky, Malování na hedvábí, Adventní dílna - účastnilo se 155 dospělých a 148 dětí, evidujeme 303 návštěv

Další aktivity:

Jednorázové akce v Rybičce

2x Deskové hry, Vzpomínky na léto (workshop), Počítač je kamarád (3 pokračování vzdělávacího kurzu), Jak chutná Japonsko (cestopis), Háčkovaný košík (výtvarná dílna), Adventní pohádkové dopoledne, Setkání u betléma, Koníci na vycházce - účastnilo se 55 dospělých a 49 dětí, evidujeme 104 návštěv

Jednorázové akce v on-line přenosu

Připojilo se 121 dospělých a 88 dětí, evidujeme 209 návštěv

2x cestopis, 5x cvičení pro rodiče a děti, 3x výtvarná dílna, 2x pohádkové dopoledne, Velikonoční dílna, Kurz 1.pomoci

Dopolední a odpolední aktivizační programy se konaly od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021. Vysílání Rybičky on-line probíhalo od 1. 1. do 30. 6. 2021. V červenci 2021 se uskutečnil týdenní aktivizační program (příměstský tábor) pro rodiny s malými dětmi Týden zážitků, kterého se zúčastnilo 11 dospělých a 20 dětí. Program nabízel účastníkům dopolední i odpolední společné aktivity.

Pravidelný dopolední program připravovaly a vedly vždy dvě lektorky. Pravidelnou součástí dopoledních kroužků byly pohybové a výtvarné činnosti, interaktivní divadlo s maňásky, lektorky společně s rodiči a dětmi zpívaly, učily děti říkanky, doprovázené pohybovým vyjádřením. Po řízeném programu byl vždy prostor pro sdílení a vzájemnou lidskou podporu. Programů se pravidelně účastnila i koordinátorka projektu, která získávala bezprostřední zpětnou vazbu o potřebách a přáních klientů a mohla je dále nasměrovat na vzdělávací kurzy či např. služby psycholožky.

Pro rodiny, které chtěly svou situaci či problém konzultovat soukromě, bylo k dispozici 50 dotovaných hodinových konzultací s psycholožkou. Tuto službu využilo 30 rodin. 

Projekt Klubu Rybička zahrnoval i další aktivity, na které se podařilo získat podporu MČ Praha-Suchdol, Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne, soukromých dárců nebo byly financovány ze vstupného od uživatelů služby.

4. Hodnocení, plány a změny pro rok 2022:

Projekt jsme hodnotili průběžně (po měsících) sledováním návštěvnosti pravidelných a jednorázových akcí. Pokud byly akce určeny prioritně pro dospělé účastníky, zajistili jsme samostatný program pro předškolní děti a hlídání nejmenších dětí. Pro přednášky a workshopy jsme zajistili profesionální i amatérské lektory. Koordinátorka Klubu Rybička docházela pravidelně na dopolední programy i jednorázové akce a měla tak osobní zpětnou vazbu od klientů a mohla monitorovat jejich potřeby. Pravidelný osobní kontakt umožňoval i vytipovat, které maminky by chtěly a dokázaly program vést. 

Díky zahájení činnosti v prostorách Komunitního centra Půda v budově úřadu MČ Praha - Suchdol jsme mohli rozšířit program i do odpoledních hodin. Od pondělí do čtvrtka probíhaly lektorkou vedené odpolední Herny plus (čtení, pohádka, výtvarné aktivity, montessori aktivity) a klub Pro mamky, v němž jsme maminkám nabízeli vzdělávací kurzy (počítačová gramotnost, šití), workshopy, přednášky a jiné aktivity. V odpoledních programech budeme pokračovat i v roce 2022. Zároveň budeme ve spolupráci s Komunitním centrem Půda více využívat jeho prostory pro akce pro veřejnost.© 2022 Mateřský klub Rybička, Roztocká 5/44, Praha 6 - Sedlec
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!