Slepička a kohoutek

24.02.2020

V pondělní Rybičce se nás sešlo dnes opravdu hodně! Víc jak 10 maminek s dětmi. Dokonce na chvíli i jeden tatínek.

Začali jsme písničkami a básničkami, Lucka nám k tomu hrála na piáno. Když jsme pak vyskočili na nohy, začarovali jsme a odletěli do Afriky. Také jsme se proletěli letadlem a vyzkoušeli si, jak se válejí sudy.

Prolezli jsme tunelem, zatočili Kolo kolo mlýnský a skákali jako vraní koníci. Nakonec jsme si s padákem zkusili, jak kapou dešťové kapičky a bubnují na střechu. A rozpínali jsme se jako bublina, která pak udělala prásk a bum.

Po svačince byla pohádka O slepičce a kohoutkovi. Kohoutkovi zaskočil oříšek, protože se o něj nerozdělil se slepičkou. Ale slepička byla tak hodná, že šla prosit studánku o vodu. Ale ta jí vodu nedala, jen když jí slepička přinese šátek od švadleny a tak dále ... dopadlo to ale dobře, protože nebíčko se slitovalo, dalo rosu travičce, travička trávu kravičce, kravička mléko prasátku, prasátko štětiny ševci, švec botičky švadlence, švadlenka šátek studánce a studánka vodu slepičce. Ta ji donesla kohoutkovi a tím byl dobrý konec :-)

Na výtvarce si mohly dětičky i maminky vytvořit slepičku z plastové lžičky a tamponků na obličej.

Některé děti si jen pohrály s hračkami. A kolem poledne jsme se všichni rozešli domů na obídky a polední spánky.

Za týden se na vás těšíme!